درخواست معرفی به دفاتر جهت ثبت طلاق خلع

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست معرفی به دفاتر جهت ثبت طلاق خلع

درخواست معرفی به دفاتر جهت ثبت طلاق خلع، یک فرآیند قانونی است که زوجین برای پایان دادن به رابطه خود طی می کنند. این درخواست شامل مراجعه به دادگاه و ارائه مستندات مربوطه تا فرآیند طلاق خلع رسمیت است. این روند از طریق تکمیل فرم های قانونی و ارائه اسناد مورد نیاز برای اثبات شرایط طلاق صورت می گیرد.

درخواست معرفی به دفاتر جهت ثبت طلاق خلع (شوهر حاضر به اجرای حکم و ثبت طلاق نمی‌باشد)

ریاست محترم دادگاه ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… معروض می‌دارد:

نظر به اینکه اینجانبه …… محکوم له کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم علیه آقای …… می‌باشم.

لهذا با عنایت به اینکه محکوم علیه تاکنون حاضر به اجرای مفاد دادنامه مزبور و ثبت طلاق خلع نگردیده است.

علیهذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را جهت معرفی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق جهت ثبت طلاق دائم اینجانبه را مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *