درخواست صدور دستور مقتضی به دفتر اسناد رسمی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست صدور دستور مقتضی به دفتر اسناد رسمی

درخواست صدور دستور مقتضی به دفتر اسناد رسمی به معنای تقاضای رسمی از مراجع قضایی برای ارائه دستورات لازم به دفتر اسناد رسمی جهت انجام یک اقدام خاص مانند تنظیم یا انتقال سند است. این درخواست به منظور اجرای صحیح و قانونی معاملات و انتقالات اسنادی انجام می‌شود.

درخواست صدور دستور مقتضی به دفتر اسناد رسمی شماره جهت ارائه رونوشت برابر اصل سند مزبور

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… معروض می‌دارد:

نظر به اینکه اینجانب …… محکوم له کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم علیه آقای …… بوده؛

نظر به اینکه اینجانب نهایتاً بجای مبلغ محکوم به، مقداری از زمین معرفی شده محکوم علیه را برداشته­ام که در این راستا دستور انتقال و واگذاری مقدار ۷۴۴/0 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیانی پلاک …… فرعی از …… اصلی بخش …… بنام اینجانب در دفترخانه شماره …… صادر گردیده توجهاً به اینکه اصل سند مزبور در دفترخانه شماره …… موجود می‌باشد.

لهذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی به دفتر اسناد رسمی شماره …… جهت ارائه رونوشت برابر اصل سند مزبور را به اینجانب با هزینه شخصی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *