درخواست دعوت محکوم له

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
درخواست دعوت محکوم له

درخواست دعوت محکوم له تقاضایی است که از مرجع قضایی برای احضار و حضور محکوم له در دادگاه یا جلسه دادرسی به منظور ارائه توضیحات و پیگیری حقوق انجام میشود. این دعوت معمولاً برای بررسی وضعیت پرونده و اجرای حکم صادره انجام می‌شود. در ادامه می توانید نمونه ای از این درخواست را مشاهده نمایید.

نوشتن درخواست دعوت محکوم له

ریاست محترم دادگاه …… 

 با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… اج معروض می‌دارد:

اینجانبان ١- …… ٢- ……  3- …… 4-…… 5- …… شهرت همگی …… از محکوم علیهم کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم له خانم ……. می‌باشیم.

نظر به اینکه محکوم له یاد شده به شرح محتویات پرونده در راستای استیفاء مبلغ محکوم به، مبادرت به معرفی یک قطعه زمین زراعی متعلق به مورث اینجانبان مرحومه …… نموده که در اصل زمین مزبور جزو حسب شهادت شهودی که به شرح استشهادیه محلی پیوستی ادای شهادت نموده‌اند در حضور آنان به نسبت حصه و سهم اینجانبان را از پرداخت مبلغ محکوم به، بصورت کتبی ابراء نموده و آن را با اثر انگشت تأیید نموده است که رونوشت مسوده مزبور به پیوست تقدیم حضور می‌گردد و اصل آن در نزد خود محکوم له می‌باشد.

در ضمن برگ رضایت نامه را وکیل دادگستری آقای …… آن را نوشته است و محکوم له در حضور و تنی چند آن را اثر انگشت زده است و بدین عنوان ابراء نامبرده که جزو وکیل آقای …… مالکیت مافی‌الذمه و سقوط تعهد محسوب می‌شود.

لهذا با تقدیم این درخواست تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را جهت دعوت نامبرده و اخذ توضیح از ایشان در راستای اجرای حکم مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *