تقاضای صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تقاضای صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

زن می‌تواند در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، تقاضای صدور حکم طلاق را به دادگاه ارائه دهد. نفقه شامل هزینه‌های زندگی روزمره و نیازهای ضروری زن است که بر عهده شوهر می‌باشد. در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه، دادگاه می‌تواند حکم طلاق را به نفع زن صادر کند. در ادامه می‌توانید نمونه ای از تقاضای صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه را مطالعه نمایید.

نمونه تقاضای صدور حکم طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

ریاست محترم حوزه قضایی خانواده …….

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

احتراماً اینجانبه …… طبق سند نکاحیه شماره …… دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …… که به پیوست می‌باشد، در تاریخ …… به عقد دائمی خوانده درآمدم و همسر شرعی و قانونی ایشان می‌باشم که در زندگی مشترک فرزندی نداریم.

با توجه به دلایل مکتسب و پیوست خوانده از اول اردیبهشت ماه سال …… بدون هیچ دلیل مبادرت به ترک منزل و زندگی مشترک نموده است که این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد. ضمن اینکه راهکارهای ارائه شده توسط بنده هم به منظور بازگرداندن دوباره ایشان به زندگی که بخشی از مدارک آن پیوست همین پرونده و کامل آن شامل تحقیقات محلی و اظهارات گواهان پیوست پرونده ترک اتفاق موجود می‌باشد، موثر در مقام واقع نشده است.

انجام این عمل دلیل روشنی مبنی بر عدم آشنایی همسر اینجانبه به وظایف قانونی و شرعی خود می‌باشد، که پیامد آن استنکاف و عدم پرداخت نفقه اینجانبه بوده است که این عمل نیز دلیل واضحی در خصوص عدم ایفای تعهدات ایشان می‌باشد.

دلیل دیگری که بیانگر عدم انجام وظایف قانونی و شرعی همسر اینجانبه می‌باشد، عجز و ناتوانی در فراهم آوردن مفاد دادخواست الزام به تمکین است که خودشان به دادگاه ارائه داده¬اند. با توجه به اینکه همسر اینجانبه از فراهم آوردن شرایط اولیه زندگی مندرج در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی استنکاف ورزیده، عاجز و ناتوان می‌باشد، و امکان اجرای دادنامه‌های ……………………. (مطالبه نفقه) (درخواست تجدیدنظر از دادنامه مطالبه نفقه و .. ) (الزام به تمکین عام و خاص) از طرف ایشان ممکن نمی‌باشد دوام زوجیت موجب عسر و حرج بوده و در صورت ادامه این وضعیت مضرات جبران ناپذیری متوجه بنده خواهد شد.

لذا به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م. و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م. تقاضای صدور حکم مطابق خواسته مورد استدعا می‌باشد،

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *