تقاضای صدور برگ اجراییه تنظیم سند رسمی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تقاضای صدور برگ اجراییه برای تنظیم سند رسمی

تقاضای صدور برگ اجراییه برای تنظیم سند رسمی یک درخواست رسمی از دادگاه برای صدور دستور اجرایی جهت تنظیم و ثبت سند رسمی ملک یا دارایی است. این درخواست شامل ارائه مدارک مورد نیاز و پیگیری مراحل قانونی جهت تأیید صحت و قانونیت سند مطرح می‌شود. در ادامه نمونه ای از آن را ملاحظه می‌کنید.

تنظیم تقاضای صدور برگ اجراییه تنظیم سند رسمی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهر ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… معروض می‌دارد:

اینجانب …… محکوم له کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم علیهم مندرج در آن به اسامی …… و …… شهرت همگی …… دائر بر تنظیم سند رسمی انتقال موضوع دادنامه شماره …… مورخه …… می‌باشم.

نظر به اینکه حکم یاد شده تحت دادنامه شماره …… مورخه …… شعبه ۳ تجدید نظر استان قطعیت حاصل نموده و به محکوم علیهم یاد شده نیز ابلاغ گردیده است. حالیا نامبردگان با این وجود تاکنون حاضر به اجرای مفاد دادنامه یاد شده نبوده و نمی‌باشند

لهذا با تقدیم این درخواست مستنداً به ماده ۲ و ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای صدور برگ اجراییه را مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *