تقاضای رسیدگی و صدور دستور اجرایی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تقاضای رسیدگی و صدور دستور اجرایی

تقاضای رسیدگی و صدور دستور اجرایی  درخواست است که برای بررسی پرونده و صدور دستور به دادگاه  ارائه می‌شود و اجرای حکم را ممکن می‌سازد. این درخواست معمولاً به‌منظور شروع یا ادامه فرآیند اجرای حکم و تضمین حقوق قانونی طرفین صورت می‌گیرد.

تقاضای رسیدگی و صدور دستور اجرایی

 ریاست محترم دادگاه ……

با سلام و تحیت؛

احتراماً در خصوص کلاسه پرونده …… اجرایی معروض می‌دارد:

اینجانب …… محکوم له کلاسه پرونده مارالذکر، با طرفیت محکوم علیه …… بوده؛

نظر به اینکه در راستای اجرای حکم دستور انتقال ۲ دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک …… اصلی به شماره ثبت …… متعلق به محکوم علیه در حق اینجانب …… به دفترخانه اسناد رسمی شماره …… شهر .……صادر گردیده و در راستای استعلام دفترخانه یاد شده به اداره ……، متأسفانه اداره یاد شده به بهانه اینکه یک اتاق انباری بدون مجوز در داخل زمین یاد شده احداث گردیده، آن اداره از ارائه هرگونه پاسخی در جواب استعلام به دفترخانه مزبور استنکاف و خودداری نموده و می‌‌نماید، و اجرای حکم را با تعویق مواجه نموده است.

علیهذا با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور دستور مقتضی را در این راستا مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام ……

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *