لایحه دفاعیه تجدید نظر خواهی در دعاوی اثبات مالکیت

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تجدید نظر خواهی در دعاوی اثبات مالکیت

لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواهی در دعاوی اثبات مالکیت، مدرکی است که در آن طرفی که از حکم دادگاه بدوی در مورد مالکیت ملک یا اموال ناراضی است، درخواست بازنگری و بررسی مجدد آن حکم را به دادگاه بالاتر ارائه می‌دهد. در این تجدیدنظر خواهی، فرد ناراضی به دلایل و شواهد جدید یا به اشتباهات قانونی و شکلی در حکم اولیه اشاره می‌کند تا دادگاه تجدیدنظر حکم اولیه را تغییر دهد یا لغو کند.

تنظیم لایحه دفاعیه تجدید نظر خواهی در دعاوی اثبات مالکیت

رئیس کل محترم دادگستری استان ……

با سلام؛

احتراماً؛ به استحضار عالی می‌رساند؛ که در پرونده کلاسه ١/٨۶/١۴٩۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی …… دعوایی از سوی آقای الف. به طرفیت این اداره کل و آقای حسین م. به خواسته‌های اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۱۳/۱ اصلی و تنظیم سند رسمی پلاک مزبور به نام خواهان و ابطال مزایده‌های بعدی بنیاد نسبت به پلاک مذکور مطرح گردیده که پرونده‌امر در زمان رسیدگی فعل و انفعالاتی را به لحاظ شکلی و ماهوی به خود دیده است.

تا این که آخرین جلسه مقرر به تاریخ …… منعقد شده و بنیاد دفاعیات لازم را به عمل آورده مبنی بر این که به طور کلی دعوای طرح شده مبنای قانونی و شرعی ندارد و برای خواهان مالکیت ایجاد نشده، و مزایده بنیاد با خوانده دیگر قانونی بوده و این که تکلیف و تعهدی به انتقال سند پلاک مورد ادعا به وجود نیامده است،

به هر حال نظر به این که از تاریخ انعقاد آخرین جلسه زمان طولانی گذشته بود این اداره کل نماینده‌ای را به دادگاه معرفی تا از آخرین تصمیم اتخاذی دادگاه مطلع گردد. متأسفانه از جانب دفتر دادگاه اعلام شد، که پرونده منتهی به صدور رأی گردید و این رأی به تاریخ …… به دفتر بنیاد ابلاغ و امضاء مدیر دفتر این اداره کل در ظهر دادنامه منقوش شده است.

با عنایت به این که رأی صادره به هیچ وجه در اداره کل سابقه نیافته مراتب به مدیر دفتر منعکس و نامبرده هم اظهار داشت در تاریخ فوق‌الذکر راهی برویت وی نرسیده و چون در تاریخ ذکر شده اخطاریه‌هایی چند به مشارالیه ابلاغ شده که در دفتر دبیرخانه این اداره کل به ثبت رسیده بود به جز رأی مورد بحث که آثاری از آن در اداره کل به جای نمانده است؛

لذا نسبت به موضوع اظهار شک و تردید نموده و پیگیر قضیه شده تا این که شخصاً به دفتر دادگاه مراجعه می‌کند و باملاحظه ظهر دادنامه گزارشی را به تاریخ …… تنظیم و ارائه می‌نماید. تصویر‎» به ضممیه تقدیم حضور می‌گردد، و در آن به دو نکته اشاره می‌کند:

  • اول؛ این که‌امضاء موجود در ظهر دادنامه مورد شکل و تردید وی است.
  • ثانیاً؛ چون در همان تاریخ چندین اخطاریه به ثبت رسیده و این دادنامه در دفتر سابقه نیافته؛ لذا به نظرش به هر ترتیب دو برگ دادنامه از اداره کل خارج شده است. بنا على المراتب و از آنجا که پرونده‌امر از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. خصوصاً در دوران فعالیت بنیاد چنین حادثه‌ای در پرونده‌های اداری و حقوقی این اداره کل مسبوق نیست، و از طرفی در مدت ۱۰ سال دوران تصدی مدیر دفتر «‌آقای ع. خ.‎» هم اتفاقی مشابه رخ نداده است.

لهذا چاره در این دیده شده تا با توسل به آن مقام عالی استدعا نماید مقرر فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد. که با ابلاغ رأی مبحوث عنه به این اداره کل و اطلاع اینجانب از مفاد آن کلاً و جزئاً حق استفاده از دیگر مرحله رسیدگی که تجدید نظر خواهی است. برای بنیاد به وجود آید تا بتواند در راستای احقاق حقوق خود که از بیت‌المال است. دفاع مقتضی را معمول دارد با تشکر و امتنان از بذل توجه و عنایتی که میفرمائید.

باکمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *