تأمین خواسته مطالبه نفقه ایام زوجیت به انضمام هزینه دادرسی

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
تأمین خواسته مطالبه نفقه ایام زوجیت

تأمین خواسته مطالبه نفقه ایام زوجیت به معنای درخواست زوجه از دادگاه برای تضمین پرداخت نفقه‌ای است که در طول مدت زندگی مشترک به او تعلق گرفته اما پرداخت نشده است. دادگاه با بررسی مدارک و دلایل، می‌تواند اقدام به صدور دستور تأمین خواسته برای حفظ حقوق مالی زوجه تا زمان رسیدگی کامل به پرونده کند.

تأمین خواسته مطالبه نفقه ایام زوجیت

ریاست محترم حوزه قضایی خانواده …….

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره …… مورخ …… با خوانده عقد ازدواجی دائمی در دفترخانه شماره …… و شهرستان …… منعقد کرده‌ایم.

نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر می‌باشد، و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می‌نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ …… لغایت …… به مدت …… ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان …… ریال مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می‌نماید ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می‌باشد، به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می‌شود.

نام و نام خانوادگی

امضاء

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *