درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با آراء صادر شعب دیوان عالی کشور

جستجو
آنچه در این مقاله خواهید خواند
شبکه های اجتماعی
آراء صادر شعب دیوان عالی کشور

درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با آراء صادر شعب دیوان عالی کشور به معنای تصمیمات و احکام قضایی است که توسط شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر می‌شود. دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی، وظیفه بررسی نهایی پرونده‌ها و تجدیدنظر در احکام صادره از دادگاه‌های پایین‌تر را بر عهده دارد. در ادامه نمونه ای از درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با آراء صادر شعب دیوان عالی کشور را مشاهده می‌کنید.

درخواست معاون اول دادستان کل کشور در رابطه با آراء صادر شعب دیوان عالی کشور

(در مورد تعدد معنوی جرم ترک انفاق زن و فرزندان زوجه و رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ 30/8/1360 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

پرونده وحدت رویه ردیف…… هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او به سر میبرند و این که موضوع: مشمول تعدد مادی است. یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافی به شرح زیر صادر گردیده است:

۱. به موجب کیفرخواست مورخ …… دادسرای عمومی تهران حسین …… فرزند …… به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده و ماده 23 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته

و شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با تطبیق عمل وی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای، با قید اجرای یک فقره از مجازات‌های مذکور محکوم کرده است. متهم نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی می‌نماید.

که پرونده به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع و در آن به شرح زیر اظهار نظر شده است:

نظر به این که نفقه زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیه می‌باشند، عرف یک جا پرداخت می‌شود، و ترک انفاق آنها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین زوجه من حیث‌المجموع و با توجه به ماده 31 قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است.

نه جرائم متعدد مشمول ماده 32 قانون مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت فرجام خواه به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است، و نقض و رسیدگی مجدد طبق ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد.

۲. به شرح کیفرخواست شماره …… دادسرای …… نجفعلی …… به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره …… با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قطعیت حکم محکوم می‌نماید.

بر اثر پژوهش خواهی متهم رأی مزبور در شعبه­ی اول دادگاه استان …… تأیید و سپس با فرجام خواهی از آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه …… دیوان عالی کشور ارجاع که در آن به شرح زیر: رأی صادر شده است.

از طرف محکوم علیه فرجام خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است. به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع: در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می‌شود.

معاون اول دادستان کل کشور- ……

 

به تاریخ روز شنبه …… جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای …… قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای …… معاون اول دادستان کل کشور و آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع، و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای …… معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه …… دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده، و بدین شرح رأی داده­اند.

  • رأى وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند، معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود.

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *